نتایج مسابقات اسکیت شهرداری

 

 

 

نتایج مسابقات اسکیت شهرداری منطقه 7 که در پیست اسکیت شیان برگزار گردید:

رده سنی اول :

ماده 200 متر (78 به بالا)

سهیل طهماسوند 78 [806/23] اول

محمد غفاری 81 [766/30

متین گودرزی

نیما مرادی 83 [910/31]

آرمین حسن پور ضیایی 81 [933/30]

مهدی عباسی 81 [343/30]

مهرشاد عبدالله زاده 81 [910/31]

علیرضا جمالی 79 [16/25] دوم

پرهام بهرامی 80 [736/30]

علی میرداد 82 [216/35]

امیرعلی بحرانی 79 [073/26] سوم

رده سنی دوم :

ماده 300 متر (12و13 سال)

آرین امانی 77 [743/31] اول

محمد آقاجان تبار 76 [63/32] سوم

هژبر رحیمی 76 [150/32] دوم

فرهاد صالح پور 76 [796/34]

رده سنی سوم :

ماده 300 متر (14و15 سال)

مازیار استاد محمد 75 [573/31]

علی صالحی 74 [503/36]

سینا افشین 75 [050/33]

ارشیا بانکیان 75 [783/29]

مهدی افشار 74 [880/31]

پویا شاه دایی 74 [130/32]

علی کاظمی 74 [473/29] اول

آرمین انصاری 75 [283/31]

رده سنی چهارم :

ماده 500 متر (16 سال به بالا)

گروه اول :                                  .        گروه دوم :

پیام جمالی [00/53] اول                  .         بهنام شیر نژاد [81/48] اول

محمد مهدی کریمی [25/53] دوم        .         امیر محمد دوست

عبدالله میرزایی                             .         علیرضا مراد زاده

مهرداد شوشتری                            .        عماد مجیدی

محمد امین حسنی راد                       .        جمال بابایی فر [20/49]

گروه سوم :                                 .         گروه چهارم :

امیر مؤذب نیا [31/48] اول              .         وحید جعفری زاده [20/48] دوم

شهاب زاهدی                                .        علی ناصر زارع

سید جواد حسینی [90/48] دوم            .        بهنام محمد پوری نعیم

فرزاد محمد زاده                            .        محمد جواد جعفری [45/46] اول

....................................................................................................................نتیجه ی چهارگروه :

گروه اول :

پیام جمالی [90/47] دوم

محمد جواد جعفری [00/47] اول

محمد مهدی کریمی

وحید جعفری زاده

گروه دوم :

بهنام شیر نژاد [91/47] اول

امید مؤذب نیا [02/48] دوم

جمال بابایی فر

سید جواد حسینی

 

فینال 500 متر :

امید مؤذب نیا نفر اول

بهنام شیر نژاد نفر دوم

پیام جمالی نفر سوم

محمد جواد جعفری حذف