اساسنامه آکادمی ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران

fiogf49gjkf0d

 اساسنامه آکادمی ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران

مقدمه:
 برگزاری رقابت های سالم و دوستانه ورزشی بازیهای المپیک و آسیایی ، موجب تمایل ملتها به کسب موفقیت و ابراز شایستگی ورزشی تلاش و اهتمام بیشتر ، عشق به میهن، بکارگیری علوم و فنون و هنر و ادب شده است . این امر بر مبنای اصول علمی و تربیتی  حفظ سلامت جسمی ، روانی و اخلاقی به منظور رقابتی شرافتمندانه و شایسته در بازیهای المپیک ، قاره ای و منطقه ای را بوجود آورده است.
 آکادمی کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران با هدف تبیین و ترویج اصول و اهداف نهضت المپیک و تعلیم و تربیت نیروهای جوان و تشویق و ترغیب مردم به حفظ سلامتی و تندرستی در راستای تحقق وظایف کمیته مل ی المپیک مذکور در ماده 3 (‌1، 2، 7 ، 8 ، 9 ،10 ،13 ،14 ،15 ،19، 24 ،25 ،27 ،30 ) و کمک به ارتقا، سطح فرهنگی و پویایی علمی و مشارکت در دست آوردهای علمی و فنی بشر و به منظور فراهم سازی امکاناتی مناسب  برای قهرمانان و مربیان و مدیران و دست اندرکاران ورزش تاسیس می گردد.
آکادمی ملی المپیک در زمینه های علمی آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی و هنری ورزشی در سطح ملی و بین المللی و کشورهای اسلامی فعالیت می کند.
خدمت گیرندگان اصلی آکادمی ورزشکاران نخبه ومستعد جوان ، مربیان ، داوران ، باشگاهها، مراکز آموزشی ، مدیران و دست اندرکاران امور ورزشی و فرهنگی و حامیان مالی آکادمی و کمیته ملی المپیک می باشد.
بخش یکم: تعریف و هدف
ماده 1- تعریف
 آکادمی ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران که در این اساسنامه آکادمی نامیده می شود موسسه ای علمی آموزشی پژوهشی ، فرهنگی و تخصصی بوده و وابسته به کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران می باشد.

ماده 2:- اهداف
• تبیین و ترویج اصول و اهداف نهضت المپیزم و آشنا کردن جامعه با آرمانها و اهداف بازیهای المپیک
• مطالعه و پژوهش و بهرگیری از علوم ورزشی در جهت رشد و توسعه و ارتقاء سطح عملکرد ورزشکاران، مربیان و دست اندرکاران  امر ورزش همراه با تشکیل اردوهای تمرینی در صورت لزوم
• اشاعه و گسترش روحیه جوانمردی و تحکیم فضایل اخلاقی در میان ورزشکاران و دست اندرکاران از طریق طراحی و اجرای امور فرهنگی مربوطه
• فراهم سازی تسهیلات و ارائه خدمات آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی و ورزشی همبستگی در سطوح ملی ، منطقه ای ، بین المللی و کشورهای اسلامی

بخش دوم: وظایف
ماده 3: - وظایف آکادمی المپیک
وظایف آکادمی المپیک به شرح زیر می باشد:
1) مطالعه و بررسی و تهیه و اجرای طرح های علمی – پژوهشی ، فرهنگی و در زمینه های المپیک و پارالمپیک و موضوعات مطرح در جنبش المپیک
2) برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی علوم ورزشی بالاخص آشنایی با المپیک برای مدارس،‌دانشگاهها، رسانه ها، دست اندرکاران امور ورزشی و فرهنگی و حامیان ورزش و دیگر علاقمندان
3) برگزاری جلسات و همایش های لازم برای ارائه مقالات تحقیقی در موضوعات مطرح در جلسات آکادمی بین المللی و دیگر همایش های علمی بین المللی و تعیین ظوابط برای انتخاب و معرفی و اعزام نمایندگان به جلسات و همایش های مذکور
4) برگزاری دوره های کوتاه مدت برای مسئولین فدراسیون ها، انجمن های ورزشی بانوان و دست اندرکاران اداری ورزش به منظور آشنا ساختن این افراد با ساختار بین المللی ورزش و ارتقاء سطح مدیریت و رهبری در ورزش کشور
5) همکاری و اجرای طرحهای مشترک با سازمان تربیت بدنی و دیگر موسسات آموزشی و پژوهشی و دانشگاهها به ویژه دانشگاه علمی کاربردی و سایر مراکز آموزش عالی تربیت بدنی و علوم ورزشی
6) توسعه ارتباط با مراجع بین الملل ذیربط،‌آکادمی بین المللی المپیک ، کمیته بین المللی پیردوکوبرتن،‌موزه و مرکز مطالعات المپیک و آکادمی های المپیک ملی و قاره ای و فدراسیون همبستگی کشورهای اسلامی و کمیسیون بین المللی مربوطه
7) تاسیس و اداره موزه المپیک و گسترش کتابخانه المپیک
8) مطالعه و پژوهش در خصوص معرفی ورزش های ایرانی و کمک به فراملی کردن ورزش های مستعد ایرانی با همکاری نهادهای ذیربط
9) طراحی، برنامه ریزی و برگزاری همایش ، کنگره ، جشنواره، نمایشگاه و مسابقات فرهنگی ورزشی و هنری لازم به ویژه در موضوعات مربوطه به جنبش المپیک و پارالمپیک
10) انتشار کتب و نشریات تاریخی ، علمی ، فنی ، آموزشی ، هنری ورزشی و مربوط به المپیک و پارالمپیک به ویژه زندگی قهرمانان و مربیان و خادمین ورزش
11) فراهم سازی تسهیلات و خدمات تمرینی و مدیریت مسائل مربوط به تمرینات ورزشکاران شرکت کننده در بازی های آسیایی ، المپیک ،‌المپیک ، بازیهای بانوان کشورهای اسلامی واردو های تدارکاتی مربوطه
12) فراهم سازی تسهیلات تمرینی و مدیریت مسائل مربوط به تمرینات ورزشکاران جوان با استعداد های بالقوه در برنامه های گسترشی مورد نظر کمیته ملی المپیک و پارالمپیک
13) ارائه خدمات مشاوره ای برنامه نویسی تمرینات ورزشی ، ارزیابی ، نظارت و کنترل تمرین تیم های ورزشی و سنجش و ارزیابی و توسعه قابلیت های جسمانی ورزشکاران و ارائه خدمات سلامتی و آمادگی جسمانی
14) ارائه خدمات پزشکی و بازتوانی و مشاوره و راهنمایی و ثبت و نگهداری سوابق پزشکی ورزشکاران با همکاری کمیسیون های علمی ذیربط
15) همکاری در ارائه خدمات و مشاوره های پزشکی و بازتوانی در جریان مسابقات بین المللی با فدراسیون پزشکی ورزشی
16) برقراری دوره های کوتاه مدت و بلند مدت آموزش پزشکی ورزشی جهت پزشکان ورزشی فدراسیون ها، مربیان و ورزشکاران نخبه
17) تهیه فیلم های ‌آموزشی ، علمی و فنی در خصوص ورزش ها ( علوم ورزشی ) و سرگذشت قهرمانان ملی و المپیکی به منظور الگو سازی و مستند سازی
18) مطالعه و طراحی اقدامات تبلیغی و تشویقی و برگزاری مسابقات هنری ورزشی در ارتباط با المپیک
19) ایجاد واحدهای مدیریتی و خدماتی مورد نیاز و عقد قرارداد های مالی لازم
20) همکاری با دیگر واحدهای مربوطه کمیته ملی المپیک و رسانه ها در اجرای وظایف مربوطه
21) سایر امور اجرایی محوله از سوی کمیته ملی المپیک
تبصره – در مواردیکه کمیته ملی المپیک بخواهد برخی فعالیت های ذکر شده درفوق منحصراً توسط کمیته ملی المپیک صورت گیرد با تصویب هیئت اجرایی ، موضوع به آکادمی المپیک ابلاغ تا از تداخل وظیفه پیشگیری بعمل آید.

 

بخش سوم سازمان و تشکیلات
ماده 4: شورای آکادمی
1) شورای آ‌کادمی ملی المپیک به منظور حصول هماهنگی و بررسی و تنظیم و تدوین برنامه کوتاه مدت و بلند مدت با ترکیب زیر تشکیل می گردد:
1- رئیس کمیته ملی المپیک ( رئیس شورا)
2- رئیس آکادمی ملی المپیک (‌ دبیر شورا)
3- دبیر کل کمیته ملی المپیک ( عضو شورا)
4- نماینده سازمان تربیت بدنی ( عضو شورا)
5- نماینده وزارت آموزش و پرورش ( عضو شورا)
6- نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ( عضو شورا)
7- دو نفر از مشاوران رئیس آکادمی به انتخاب وی ( عضو شورا)
8- مدیریت امور آموزش و همبستگی المپیک ( عضو شورا)
9- مدیریت مرکز پژوهش ، سنجش و تمرینات برتر( عضو شورا)
10- مدیریت مرکز پزشکی ورزشی ( عضو شورا)
11- مدیریت اداری و پشتیبانی ( عضو شورا)
12- مدیریت روابط عمومی ( عضو شورا)
تبصره- جلسات شورا حداقل ماهی یکبار تشکیل میگردد و جلسات فوق العاده بنا به نظر رئیس و اعلام دبیر شورا تشکیل خواهد شد. شورا با توجه به نیاز ،‌از افراد مجرب و صاحب نظر به ویژه در خصوص طرح های پژوهشی و انتشاراتی بدون حق رأی جهت مشاوره دعوت بعمل می آورد.
رئیس شورا جلسات را اداره خواهد کرد جلسات شورا با حضور شش نفر رسمی خواهد شد و در رای گیری چنانچه آرا برابر باشد رأی رئیس نافذ خواهد بود.
اعضای شورا به پیشنهاد رئیس آکادمی و نمایندگان دستگاهها با معرفی دستگاه مربوطه و با ابلاغ رئیس یا دبیر کل کمیته ملی المپیک منصوب می شود.

ماده 5- وظایف شورا
1- بررسی برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت آکادمی جهت ارائه به کمیته ملی المپیک و دیگر مراجع ذیربط
2- بررسی بودجه و اعتبارات مورد نیاز برنامه های سالیانه که توسط خزانه دار تهیه و تنظیم    می شود
3- بررسی و تصویب آیین نامه های داخلی و ایجاد هماهنگی جهت حسن اداره امور آکادمی
4- استقرار نظام پیشنهادات و بررسی پیشنهادات دریافتی و چگونگی اهدای پاداش به پیشنهاد دهندگان
5- بررسی طرح های پژوهشی ، انتشاراتی و برنامه های آموزشی مورد نیاز کارکنان
6- بررسی و تصویب مقررات مربوط به رقابت در بورسیه های علمی و اعزام به اجلاس آکادمی بین المللی و دیگر کنگره ها و همایش های علمی بین المللی
7- بررسی سایر طرحها و پیشنهادات از سوی اعضای شورا
8- بررسی و تصویب ترازنامه های یکساله که توسط خزانه دار آکادمی ارائه می شود.

ماده 6- رئیس آکادمی و وظایف اعضا شورا
رئیس آکادمی بنا به پیشنهاد رئیس کمیته ملی المپیک و تصویب هیئت اجرایی برای مدت چهار سال انتخاب و با حکم رئیس کمیته ملی المپیک منصوب می گردد.
رئیس آکادمی موظف است که کلیه امور مربوط به آکادمی را در چهار چوب اعتبارات تخصیصی و آیین نامه های مالی کمیته ملی المپیک انجام دهد سایر وظایف رئیس آکادمی به شرح زیر است:
الف ) نظارت بر حسن اجرای امور آکادمی و امضای مکاتبات آکادمی
ب   ) اداره امور جلسات شورا و شرکت در جلسات کاری مربوطه
ج   ) بررسی و پیشنهاد طرحها و فعالیتهای سالانه آکادمی برای ارائه به شورا
د   ) امضا گواهینامه دوره های آموزشی مربوط به شرکت کنندگان در دوره های آموزشی
ه   ) تماس با مسئولان دانشگاه های ،‌پزوهش گران،‌آکادمی ها و مراجع علمی و فرهنگی داخلی و خارجی
و  ) معرفی افراد اعزامی به اجلاس های بین المللی به مراجع ذیربط
وظایف دبیر شورا
الف ) شرکت در جلسات شورا
ب   ) ارائه طرحها و نظرات و پیشنهادات برای پیشبرد امور آکادمی

ماده 7- مدیریتهای آکادمی
مدیریت های آکادمی شامل مدیران: امور آموزش و همبستگی المپیک- مرکز پژوهش،‌سنجش و تمرینات برتر، مرکز امور پزشکی ورزشی ، روابط عمومی ،‌اداری و پشتیبانی می باشد ؛ هر یک از مدیریت ها می توانند از مشاورت کمیسیون های تخصصی به ریاست مدیریت مربوطه برخوردار باشند.
مدیران آکادمی با پیشنهاد رئیس آکادمی المپیک و با هماهنگی رئیس و بیر کل کمیته ملی المپیک و ترجیحا از بین کارکنان کمیته ملی المپیک انتخاب و منصوب می گردد.

ماده 8-
سازمان و تشکیلات آکادمی ملی المپیک با پیشنهاد رئیس آکادمی و تصویب هئیت اجرایی می باشد.

بخش چهارم امور اداری و مالی
ماده 9- دبیرخانه

دبیرخانه آکادمی تحت نظارت رئیس آکادمی اداره می شود و مسئولیت اداره امور و تنظیم بودجه مصوبه را بر عهده دارد.
مسئول دبیرخانه موظف است کلیه مکاتبات داخلی و خارجی آکادمی را تهیه و به امضای رئیس آکادمی برساند و بر حسن جریان امور اداری و مکاتباتی و نیز نگاهداری و ضبط سوابق ،‌اسناد و صورت جلسات و هماهنگی کلیه امور آکادمی نظارت دقیق به عمل آورد.

ماده 10- خزانه دار
1- مدیریت اداری و پشتیبانی ( خزانه دار) آکادمی موظف است برابر مقررات جاری و رعایت آیین نامه و دستور العمل های اداری و مالی کمیته ملی المپیک و صادره آکادمی نسبت به پادارنمودن اعتبارات آکادمی با نظر رئیس آکادمی اقدام نماید.
2- خزانه دار در جمع آوری کمک های مالی و هدایا فعالیت و نظارت خواهد داشت و در وصول مطالبات و تامین اعتبارات آکادمی و در راه افزایش در آمدهای مربوطه تلاش و کوشش خواد داشت و بر حسن اجرای امور محاسباتی آکادمی ، افتتاح حسابهای لازم و تنظیم دفاتر قانونی و اسناد جاری نظارت می نماید.
3- خزانه دار بودجه آکادمی را تهیه و توسط رئیس به تصویب هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک خواهد رسانید.

ماده 11- عواید آکادمی
1- اعتبارات تخصیصی از سوی کمیته ملی المپیک و همبستگی المپیک
2- کمک های مالی یا هدایای اشخاص حقیقی یا حقوقی
3- عواید حاصل از ارائه خدمات آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی ، ورزشی و پزشکی
4- عواید حاصل از فروش یادبودها
5- در آمد های ناشی از کمک حامیان مالی
6- سایر در آمد ها با تصویب شورای آکادمی و تایید هئیت اجرایی کمیته ملی المپیک

ماده 12- مصرف در آمد
کلیه عواید آکادمی طبق بودجه بندی سالیانه با تصویب شورای آکادمی و تایید هئیت اجرایی کمیته ملی المپیک در راستای وظایف و اهداف آکادمی هزینه شده و بیلان آن به هئیت اجرایی ارائه خواهد شد.

ماده 13- امضای اسناد
امضای اسناد مالی و تعهدات مالی آکادمی با دو امضا از سه امضای زیر معتبر است که امضای ردیف سوم ثابت خواهد بود.
1- رئیس آکادمی
2- مدیر امور اداری و پشتیبانی ( خزانه دار )
3- ذیحساب یا عامل ذیحساب

ماده 14 – اعضا
آکادمی می تواند از افرادی که به نحوی در پیشبرد اهداف و مقاصد آکادمی موثر باشند نسبت به صدور کارت عضویت اقدام نماید و از آنها دعوت به همکاری نماید.

ماده 15- اصلاح اساسنامه
در صورت نیاز و ضرورت اصلاح اساسنامه موضوع ابتدا در جلسات شورای آکادمی بررسی و جهت تائید نهایی به کمیته ملی المپیک و تصویب هئیت اجرایی اعلام خواهد شد.
این اساسنامه در 15 ماده و 2 تبصره ودر 4 بخش در بیست و هشتمین جلسه هئیت اجرایی مورخ 25/12/80 به تصویب رسید که اجرا گردد.


        سید مصطفی هاشمی طباء
        رئیس کمیته ملی ا لمپیک