مشاهده خبر

موضوع: فریاد درسکوت تاریخ ثبت: ۱۳۹۲/۱۰/۵ مشاهده: 2319 بار

فریاد درسکوت

مبهوت به نقطه ای نامعلوم خیره شده ام

ازعشق توبه دربدری وواماندگی رسیده ام.بی توهیچ وپوچم تورا میپرستم وایمان به تو دارم.با من باش ای معبود من