آموزش اسكي آلپاين-روش تدريس

fiogf49gjkf0d

آموزش اسكي آلپاين-روش تدريس


اصول كلي
1 – يادگيري
2 – تدريس

اصول كلي اسكي و اسنوبورد فعاليت هايي هستند كه در هواي آزاد و به عبارت دقيق تر در دل طبيعت انجام مي گيرند. ويژگي هاي اين محيط ارتفاع زياد، سرما، تغييرات دما، تغييرات ناگهاني هوا و ... است كه شاگردان معمولاً با آنها آشنا نيستند. اسكي و اسنوبورد توسط تعداد زيادي از علاقمنداني انجام مي گيرد كه معمولاً از آمادگي جسماني لازم برخوردار نيستند.
علاقمندان معمولاً در طول تعطيلات و اواخر هفته به اين فعاليت ها مي پردازند و براي آنها جنبه تفريحي اهميت بيشتري از جنبه ورزشي و قهرماني آن دارد بدين لحاظ است كه مربي براي جالب كردن كلاس خود بايد به پرنشاط كردن كلاسش توجه خاص نمايد

1- يادگيري

* سه روش يادگيري
* يادگیري با اجراي حركت
* يادگيري از طريق توضيح شفاهي
براي آموزش كودكان اغلب از روش هاي 1 و 2 استفاده مي شود.

1-2 – عوامل تسهيل كننده يادگيري
1-2-1 انگيزه
* خستگي جسماني
* هواي بد
* محيط نامناسب كلاس يا رابطه بد شاگرد با مربي

1-2-2 – شناخت چگونگي پيشرفت
وقتي شاگرد متوجه شود كه جزو بهترين هاي كلاس است يا اين كه مي تواند يك تمرين جديد را به خوبي انجام دهد، انگيزه اش براي يادگيري افزايش مي يابد.

1-2-3 – مقدار كار
مقدار كار يا تعداد تكرار هر تمرين فوق العاده اهميت دارد (به همين خاطر بايد تمرين را به نحوي سازماندهي كرد كه شاگردان براي اجراي يك تمرين زياد انتظار نكشند و تقريباً همگي همواره در حال تحرك باشند.

1-2-4 – تكرار
براي آن كه حركتي خودكار شود يعني فرد بتواند بدون آن كه فكر كند آن حركت را انجام دهد، بايد دست به تكرار حركت زد. ليكن توجه كنيد كه تكرار بيش از حد شاگرد را دلزده مي كند و انگيزه اش از بين مي رود.(براي اجتناب از اين حالت بايد شرايط كار را تغيير داد. تغيير زمين، پرش، بازيهاي مختلف، عبور از داخل دروازه ، مسابقه بين شاگردان، تغيير شعاع پيچ)

1-2-5 – ترتيب و توالي تمرينات
آموزش بايد تدريجي و مرحله به مرحله باشد. هر تمريني بايد مقدمه اي بر تمرين بعدي باشد.(براي مثال : كار تعادلي روي يك پا قبل از كار تعادلي روي دو پا انجام مي گيرد، يا تمرين برگ خزان مقدمه اي است براي تمرين دراپاژ)

1-3 – مراحل پيشرفت
پيشرفت مبتدي با گذر از چند مرحله حاصل مي شود:

* كسب تعادل
* حركات عضلاني جديد : استقلال عضلاني
* هماهنگي عضلاني
* خودكار شدن حركات مورد نظر

1-3-1 – كسب تعادل
* مرحله 1 : تعادل استاتيك‌- مبتدي در حال توقف سعي مي كند تعادل خود را روي اسكي يا اسنوبورد بدست آورد.
* مرحله 2 : تعادل مجدد – اسكي باز يا اسنوبوردري كه كمي تجربه كسب كرده است موفق مي شود تعادلي را كه بهم خورده مجدداً كسب كند ( مثلاً با استفاده از حركت دستها هنگام عبور از قوز برفي)
* مرحله 3 :‌مقابله با عدم تعادل آتي – اسكي باز يا اسنوبوردر قبل ازرسيدن به عامل محل تعادل، خود را آماده مي كند.

1-3-2 – استقلال عضلاني
 مرحله 1 : مبتدي براي انجام يك حركت، تمام عضلات بدن خود را به كار مي اندازد و بدين لحاظ انرژي زيادي مصرف مي نمايد.
 مرحله 2 : اسكي باز يا اسنوبوردر با تجربه تنها آن عضلاتي را كه بايدحركتي را انجام دهند بكار مي گيرد و بدين لحاظ انرژي كمتري مصرف مي كند و حركت را بهتر انجام مي دهد.

1-3-3- هماهنگي عضلاني
 مرحله 1 : مبتدي حركت را انجام مي دهد ولي حالت بدن وي حفظ نخواهد شد يا حركت بموقع انجام نخواهد گرفت.
 مرحله 2 : اسكي باز يا اسنوبوردر با تجربه به حركت را به شيوه اي هماهنگ (چه از نظر حالت بدن و چه از لحاظ هماهنگي با شرايط) انجام خواهد داد.
1-3-4 – خودكار شدن
مرحله 1 : اسكي باز يا اسنوبوردر بايد در مورد هر حركتي كه مي خواهد انجام دهد، فكر كند. او اطلاعات حركتي كمي بدست مي اورد به عبارتديگر اطلاع درستي از محل قرار گرفتن قسمت هاي بدنش كسب نمي كند و لذا مجبور است حالت بدنش را با چشم كنترل كند. * مرحله 2 :‌كليه حالاتي كه بدن بايد بگيرد براي اسكي باز يا اسنوبوردر شناخته شده است و حركات را (به يمن تكرار زياد قلبي) بطور خودكار و بدون فكر كردن انجام مي دهد. درك حركتي او بهتر شده است.
بنابراين مي تواند چشم خود را به موانعي كه درجلويش خواهند آمد بدوزد و خود را براي مقابله با آنها آماده سازد. 

2- تدريس

3- -1- درس دادن يعني ارتباط برقرار كردن
4- شاگرد مي خواهد يادبگيرد و مربي مي خواهد به او كمك كند تا در محيطي در حال تغيير مداوم پيشرفت كند.
5- بنابراين درس دادن يعني ايجاد ارتباط بين 3 عنصر شاگرد، مربي و محيط

6- الف - شاگرد
7-  شخصيت
8-  تجربه
9-  وضعيت جسماني
10- تكنيك

11- ب- محيط
12- تكنيك بازي
13-  وسايل
14- سرما،باد، ارتفاع ،برف

15- مربي
16- شخصيت
17- دانش
18- ارتباطات

19- براي آن كه مربي ارتباط خوبي با شاگردان خود برقرار كند، بايد از تمام توانايي هاي خود براي ايجاد رابطه و پرنشاط كردن اين رابطه استفاده كند تا به اين نتايج برسد:
20-  شنوندگان خوب
21-  انگيزه قوي شاگردان
22- حرف شنوي خوب شاگردان
23-  شناسايي خوب شاگردان

24- 2-2- نقش مربي
25- مشخص كردن هدفي كه بايد به آن رسيد
26-  توضيح مراحل تكنيكي كه براي رسيدن به هدف بايد از آنها عبور كرد

27- 2-2-2- كمك به سازماندهي پرتحرك تمرين
28-  استفاده از حركت يادگرفته شده قبلي براي توضيح و آموزش حركات جديد
29-  كمك به كنترل و ارزيابي پاسخ حركتي شاگرد به درس جديد
30-  دادن معيارهاي قابل درك به شاگرد براي انكه آيا حركت را درست انجام داده يا نه ؟ 31- * تصحيح حركت ( استفاده از ويدئو)

32- 2-2-3 – تحليل و تصحيح اشكالات
33- معمولاً بهتر است اداي اشكال را درآورد و سپس حركت درست را نشان داد تا اين كه يك توضيح مفصل تكنيكي در مورد مسأله ايراد كرد.
34- فراموش نكنيم عواملي ممكن است جلوي پيشرفت شاگرد را بگيرند و يا حتي باعث پس رفت او شوند. عمده ترين اين عوامل عبارتند از :
35-  احساس ترس يا كاهش انگيزه
36- سرعت كم يا بيش از حد شاگرد
37-  شرايط محيط : سرما، باد، مه
38-  خستگي

39- 2-2-3-1 – تصحيح با اجراي حركت
40- با دادن يك هدف روشن و بدون ابهام به شاگرد، وي معمولاً مي تواند به تنهايي به حركت صحيح برسد. براي اين كار تمرينات قابل فهمي به او بدهيد تا خود او زود متوجه شود آيا تمرين را درست انجام مي دهد يا خير.
41- يادگيري با اجراي حركت تواناييهاي انطباق پذيري شاگرد با محيط و شرايط را افزايش مي دهد.

42- 2-2-3-2- تصحيح با تقليد
43- قبل از اينكه مربي حركت اشتباه شاگرد را تقليد كند، بايد حركت را توضيح و سپس نشان دهد.

44- توضيح -->نمايش--> تقليد -->تصحيح
45-  توضيح بايد كوتاه باشد و روي 2 جنبه تكيه كند:

46- - جنبه سازماندهي (چه پيستي ، چه جهتي، نقطه شروع، نقطه پايان ...)
47- - جنبه تكنيكي، توضيح تصويري بدهيد تا شاگرد بتواند حركت را در ذهنش تصور كند
48- -  نمايش بايد بتواند ريتم حركت را نشاندهد ومكانيسم حركت را طوري به او نشان دهد كه بتواند آن را تكرار كند. هدف اين نيست كه شاگرد حركت را 100% درست انجام دهد بلكه مهم آن است كه به اجراي درست حركت نزديك شود.
49- - تصحيح بايد حركت را به زبان تصويري ساده به نمايش بگذارد. شاگرد در صورتي كه چندين بار حركتي را اجرا كرده باشد آن وقت بهتر متوجه تصحيحاتي مي شود كه مربي عنوان مي كند.
50- هميشه سعي كنيد كلامتان تشويق آميز و مثبت باشد براي مثال بايد گفت : زانوهايت را بيشتر خم كن . «نبايد گفت » زانوهايت خيلي صاف هستند.
51- هميشه بايد قبل از اشاره به اشكالات،به نقاط قوت شاگرد در حركت مورد نظر اشاره كرد. 52- يك نمايش خوب نمايشي است كه طي آن ريتم، سرعت و انرژي كه اساس همه فعاليتهاي ورزشي است نشان داده شود.
53- روش و كيفيت آموزش به شدت بستگي به مربي دارد( يعني عامل انساني). تحرك و نشاطي كه مربي به كلاسش مي دهد نقش اساسي در موفقيت تدريس و پيشرفت شاگردان دارد و همين خصوصيات است كه شاگرد را مجدداً به سوي كلاس يك مربي جلب مي كند.