مشاهده خبر

موضوع: تنهایی احساس خوبی نیست تاریخ ثبت: ۱۳۹۲/۹/۷ مشاهده: 3855 بار

تنهام اما احساس خوبی نیست چون نباید خدا را فراموش کنم
چه کنم که دلم گاهی غمگین است
گاه به یاد نامردی های دنیا می افتم
گاه به یاد کسانی که من را تنها گداشتند و رفتند
گاه به یاد فردی که گفت دوستت دارم اما دروغ بود
گاه به یاد حرفهای به ناحقی که به من زده شد
همه را به خاطر خدا بخشیدم و گذشتم
ای خدای بزرگ و بی همتا فقط تو رامیپرستم