تعمیرشیشه بالابر09122805011تعمیرایینه برقی نصب انواع شیشه اتومبیل فروش تعمیرنصب ایینه برقی شیشه بالابرشیشه اتومبیل

fiogf49gjkf0d

تعمیرشیشه بالابر09122805011تعمیرایینه برقی نصب انواع شیشه اتومبیل فروش تعمیرنصب ایینه برقی شیشه بالابرشیشه اتومبیل

 
تعمیرایینه برقی09122805011تعمیرشیشه بالابرنصب انواع شیشه اتومبیل فروش تعمیرنصب ایینه برقی شیشه بالابرشیشه اتومبیل     تعمیرایینه برقی09122805011تعمیرشیشه بالابرنصب انواع شیشه اتومبیل فروش تعمیرنصب ایینه برقی شیشه بالابرشیشه اتومبیل

نصب انواع شیشه اتومبیل ایرانی و خارجی

تعمیرایینه برقی تعمیرشیشه بالابرنصب انواع شیشه اتومبیل فروش تعمیرنصب ایینه برقی شیشه بالابر شیشه اتومبیل

 فروش ونصب انواع شیشه اتومبیل ایرانی و خارجی

تعمیرایینه برقی09122805011تعمیرشیشه بالابرنصب انواع شیشه اتومبیل فروش تعمیرنصب ایینه برقی شیشه بالابرشیشه اتومبیل       

تعمیرایینه برقی تعمیرشیشه بالابرنصب انواع شیشه اتومبیل فروش تعمیرنصب ایینه برقی شیشه بالابر شیشه اتومبیل

اببندی شیشه های خودرو

تعمیرایینه برقی09122805011تعمیرشیشه بالابرنصب انواع شیشه اتومبیل فروش تعمیرنصب ایینه برقی شیشه بالابرشیشه اتومبیل

تعمیرایینه برقی تعمیرشیشه بالابرنصب انواع شیشه اتومبیل فروش تعمیرنصب ایینه برقی شیشه بالابر شیشه اتومبیل

ترمیم المنت وگرمکن شیشه عقب

تعمیرایینه برقی تعمیرشیشه بالابرنصب انواع شیشه اتومبیل فروش تعمیرنصب ایینه برقی شیشه بالابر شیشه اتومبیل

ترمیم سنگ خوردگی با اشعه 

تعمیرایینه برقی تعمیرشیشه بالابرنصب انواع شیشه اتومبیل فروش تعمیرنصب ایینه برقی شیشه بالابر شیشه اتومبیل

رفع اثر سنگ خوردگی

تعمیرایینه برقی تعمیرشیشه بالابرنصب انواع شیشه اتومبیل فروش تعمیرنصب ایینه برقی شیشه بالابر شیشه اتومبیل

تأمین و تعویض شیشه

تعمیرایینه برقی تعمیرشیشه بالابرنصب انواع شیشه اتومبیل فروش تعمیرنصب ایینه برقی شیشه بالابر شیشه اتومبیل

شفاف سازی چراغ جلو

تعمیرایینه برقی تعمیرشیشه بالابرنصب انواع شیشه اتومبیل فروش تعمیرنصب ایینه برقی شیشه بالابر شیشه اتومبیل

رفع خط و خش برف پاک کن

فروش و نصب انواع شیشه اتومبیل ایرانی و خارجی و ترمیم گرمکن شیشه عقب اتومبیل

تعمیروتعویض بالابرهای برقی شیشه اتومبیل

تعمیر و تعویض انواع بالابرهای دستی و برقی شیشه اتومبیل

مرکز تخصصی تعمیر انواع لوازم جانبی

تعمیر و تعویض انواع سانروف ، بالا بر ، 

نصب سانروف آینه برقی

تعمیر شیشه اتومبیل-خدمات قفل .ائینه وشیشه بالابر برقی

نصب و تعمیر انواع آینه دستی و برقی اتومبیل آینه206 آینه405 آینه ال90 آینه پراید آینه رانا آینه تیبا

بالابرهای دستی اتومبیل شما را تبدیل به بالابرهای برقی

اببندی نوار وشیشه  اتومبیلهای ایرانی و خارجی ، اصلی و متفرقه
ترمیم  المنت وگرمکن شیشه عقب اتومبیل شیشه جلوی اتومبیل ترک و یا سنگ خوردگی

قفل مرکزی و شیشه بالابر برقی

نیازهای کارکردی سیستم قفل مرکزی

وقتی کلید در قفل در طرف راننده می چرخد ،همه درهای دیگر نیز باید قفل شوند . این کار به وسیله موتورها یا سولنوئیدهای تعبیه شده در هر در انجام می شود . اگر سیستم فقط از در طرف راننده به کار بیفتد ،این در نیاز به کار انداز نخواهد داشت . اما اگر سیستم قابل کاراندازی از هر دو در جلو یا کنترل از دور باشد ، آنگاه همه درهای کار انداز لازم دارند . در خودرو های مجهز به سیستم های پیچیده دزدگیر ، غالبا با فعال شدن دزدگیر ، همه درها قفل می شوند .

کاراندازهای قفل در

در حال حاضر تقریبا همه کاراندازهای قفل در ،موتورهای کوچکی هستند که از طریق چرخدنده های مناسب ،میله ای مستقیم را در یکی از دو جهت مخالف هم به کار می اندازد تا در را قفل یا قفل را باز کند . برای اینکه از این مدار ساده معکوس کننده جهت جریان استفاده می شود . یک کارانداز متداول برای قفل در شکل 1 نشان داده شده است .

مدار قفل کن در و کنترل از راه دور

در شکل 2 مدار قفل کن در نشان داده شده است . واحد کنترل اصلی دو رله چند وضعیتی دارد که به وسیله کلید قفل در ، یا کلید کنترل از راه دور که با امواج فروسرخ کار می کند ،کاراندازی می شود . موتورهای قفل های مختلف به صورت های موازی سیمکشی می شوند و همه آنها به صورت همزمان به کار می افتند . سیستم قفل مرکزی با امواج فروسرخ به وسیله یک فرستنده کوچک دستی و یک واحد گیرنده حسگر فروسرخ ،به علاوه یک رمز گشا در واحد کنترل ، ادراه می شود سیستمهای ساخت سازنده های مختلف کمی با هم تفاوت دارند . وقتی با فشار دادن یک کلید کوچک کلید فروسرخ به کار می افتد ،رمز پیچیده ای منتقل می شود و تعداد رمز های مورد استفاده بیش از 50000 است حسگر فروسرخ این رمز را می گیرد و ان را به صورت یک سیگنال الکتریکی به واحد کنترل اصلی می فرستد . اگر رمز دریافتی صحیح باشد رله ها راه اندازی می شوند و قفل ها باز یا قفل می شوند . اگر در هنگام باز کردن قفل سه بار متوالی رمز نادرست به سیستم داده شود ،آنگاه سیستم فروسرخ خود را از کار می اندازد و قفل باز نخواهد شد ، مگر با کلیدی که در اختیار راننده است . پس از باز شدن قفل سیستم دوباره به کار می افتد تا با دریافت رمز صحیح قفل ها را به کار بیندازد . بدین ترتیب نمی توان با استفاده از فرستنده های روبشگر قفل ها را باز کرد .

شیشه بالابر برقی

شیشه بالابر برقی یک سیستم معکوس کننده جهت جریان دارد که با رله یا مستقیما با کلید کار می کند. اکنون، برای افزایش ایمنی و آسایش، استفاده از سیستم های پیچیده تر رواج یافته است. شیشه بالابر های برقی ساخت بسیاری از سازندگان خصیصه های زیر را دارند.

بالا یا پایین رفتن یکباره

بالا یا پایین رفتن تدریجی

قفل آسان

برگشت اضطراری

شیشه بالابر کامل از یک واحد کنترل الکترونیکی تشکیل می شود که حاوی رله های موتور شیشه بالابر، مجموعه کلید ها و پیوندی با مدارهای قفل در و نور گیر است. وقتی شیشه بالابر به حالت یکباره به کار می افتد، شیشه تا جایی در جهت مورد نظر حرکت می کند که وضعیت کلید تغییر کند، موتور شیشه بالابر خاموش شود یا واحد کنترل الکترونیکی از مدار قفل مرکزی سیگنال دریافت کند. مشکل حالت یکباره آن است که اگر کودکی بین شیشه و قاب پنجره گیر کرده باشد جدا در معرض آسیب دیدگی قرار می گیرد. برای جلوگیری از این اتفاق خصیصه برگشت اضطراری به سیستم افزوده می شود. یک کموتاتور اضافی به آرمیچر موتور متصل می شود و از طریق دو ذغال سیگنالی تولید می کند که با دور موتور متناسب است. اگر آهنگ تغییر دور موتور در هنگام بستن شیشه، از مقدار آستانه ای خاصی کمتر باشد، واحد کنترل الکترونیکی جهت چرخش موتور را معکوس می کند تا شیشه کاملا باز شود. با شمارش تعداد پالس های دریافتی از واحد کنترل مرکزی نیز می توان وضعیت شیشه را تعیین کرد. این ویژگی مهم است زیرا وقتی شیشه بر اثر بسته شدن متوقف می شود نباید به پایین برگردد برای آنکه واحد کنترل الکترونیکی از وضعت شیشه مطلع شود باید وضعیت های آغازین آن را تنظیم کرد. این کار غالبا به سادگی و با کاراندازی موتور، ابتدا به صورتی که شیشه را کاملا باز کند و سپس به صورتی که آن را کاملا ببندد انجام می شود. در صورتی که این کار انجام نشده باشد، سیستم بستن یکباره شیشه عمل می کند. در بعضی از سیستم ها، برای آشکار سازی دور موتور از حسگر های اثر هالی استفاده می شود. سیستم های دیگر جریانی را که موتور می کشد حس میکنند و آن را به منزله نشانه ای از دور موتور به کار می برند. با استفاده از خصیصه قفل آسان می توان با یک عمل کلید فرو سرخ، همه سیستم های ایمنی اتومبیل را فعال کرد.این کار از طریق پیوند بین واحد کنترل الکترونیکی قفل مرکزی و واحد های کنترل الکترونیکی شیشه بالابر و نورگیر انجام می شود. سیگنالی ایجاد می شود و همین سیگنال سبب بسته شدن یک به یک همه شیشه ها خواهد شد، سپس نورگیر بسته می شود و سرانجام درها قفل می شوند.در صورت لزوم دزد گیر نیز به کار می افتد. شیشه ها به نوبت بسته می شوند تا به جریان زیادی نیاز پیدا نشود، در صورتی که همه شیشه ها با هم بسته شوند جریان زیادی خواهند کشید.

مدار شیشه بالابر برقی

مدار شیشه بالا بر برقی در شکل 3 نشان داده شده است. چنانکه مشاهده می کنید این سیستم با سیستم قفل مرکزی کلید و جداساز شیشه های عقب اتصالاتی دارد کلید جداساز شیشه های عقب را به این سبب روی اتومبیل نصب می کنند که راننده به کمک آن بتواند مانع با زشدن شیشه های عقب شود. یکی از مزایای این کار حفظ ایمنی کودکان است

تقویت کننده شیشه بالابر اتومبیل 

تقویت کننده شیشه بالابر اتومبیل ساخته شده است از یک مدار ساده همراه با دو عدد رله پنج پیلون که بین کلید بالابر و بالابر برقی اتومبیل نصب میشود و معمولآ در داخل درب اتومبیل جاسازی میشود 
تقویت بالابر را در داخل درب اتومبیل باید طوری نصب کرد که از ضربات احتمالی و یا ورود آب یا باران به داخل آن ممانعت شود .
پس از گذشت سه الی پنج سال سیم کشی اتومبیلهای تولید داخلی بخصوص پراید افت کرده و به درستی جریان را از خود عبور نمی دهند و از آنجائی هم که بالابرهای نصب شده برروی این اتومبیلها از چنان کیفیت مناسبی برخوردار نیست ، قدرت و سرعت آنها کاسته میشود و به مرور زمان کلید بالابر را هم به دلیل تایم بیشتر در زمان بالا رفتن شیشه خراب میکنند . 
تقویت بالابر آمپر مثبت سیم کشی اتومبیل را افزایش داده و باعث سرعت بهتر بالابر برقی اتومبیل میشود اما نه برروی همه نوع بالابر برقی .
امروزه شرکتهای زیادی اقدام به تولید تقویت بالابر اتومبیل میکنند و بیشتر آنها هم شرکتهای چینی هستند که بازار این محصول را دردست دارند . اصل تقویت بالابر مختص اتومبیل پراید ساخته شده است و برای اتومبیلهای دیگر کپی برداری شده .
اگر قدرت بالابر برقی اتومبیلتان همچون روزهای اول نیست و یا از سرعت آن کاسته شده است ، در نصب یک تقویت کننده شیشه بالابر اقدام نمائید چون در آینده ای نزدیک به یک بالابر جدید احتیاج دارید و باید بیشتر هم هزینه نمائید ، برای نصب یک تقویت بالابر خوب و بادوام میتوانید روی ما حساب کنید

طرز کار شیشه بالابرهای برقی

آیا تا به حال به این فکر افتاده‌اید که چه مکانیسمی شیشه های پنجره خودرو را بالا و پایین می‌برد؟ درباره شیشه بالابر های اتوماتیک که خودشان شیشه را بالا می‌برند و اگر مانعی سر راهشان قرار بگیرد متوقف می‌شوند چطور؟ شاید هم تبلیغات تلویزیونی فولکس واگن را دیده باشید که در آن فردی با چرخاندن کلید در قفل در، شیشه ها را پایین می‌آورد. بگذارید از مکانیسم بالابر شروع کنیم. این ابزار جالب قلب سیستم شیشه بالابرهای برقی است. در بیشتر خودروها، بالا بردن شیشه با استفاده از یک اهرم بسیار دقیق انجام می‌گیرد که همزمان آن را تراز نیز نگه می‌دارد. یک موتور الکتریکی کوچک به یک چرخ دنده مارپیچ و چند چرخ دنده گرد متصل است تا نیروی بالابر کافی برای بالابردن شیشه را تولید کند. یکی از ویژگی های مهم شیشه های برقی این است که نمی‌توان آنها را با فشار باز کرد؛ چرخ دنده مارپیچ مانع این کار می‌شود. بیشتر چرخ دنده های مارپیچ به خاطر زاویه تماس بین مارپیچ و دندانه های چرخ دنده گرد، به صورت خودکار قفل می‌شوند. چرخ دنده مارپیچ می‌تواند چرخ دنده گرد را بچرخاند ولی چرخ دنده گرد نمی‌تواند مارپیچ را به چرخش درآورد. اصطکاک بین دندانه ها باعث می‌شود چرخ دنده ها قفل شونداهرم بازوی بلندی دارد که به میله ای که پایین شیشه را نگه می‌دارد، متصل است. وقتی شیشه بالا می‌رود، انتهای بازو داخل شکافی روی میله می‌لغزد. از طرف دیگر، در انتهای میله صفحه بزرگی قرار دارد که دندانه های چرخ دنده داخل آن فرو می‌روند. موتور هم چرخ دنده‌ای را که با این دندانه ها درگیر است، می‌چرخاند. در خودروهایی که شیشه بالابر دستی دارند نیز، از اهرم مشابهی استفاده می‌شود؛ ولی به جای موتور برقی، دسته بالابر آن را می‌چرخاند. در بخش بعد درباره بخش های مختلف شیشه های برقی از جمله قفل محافظ کودک و بالابر اتوماتیک مطالبی خواهیم آموخت.

سیم کشی ها و سوییچ ها

درب های خودرو بسته به اینکه چه قسمت هایی داشته باشند، به روش های مختلفی سیم‌کشی می‌شوند. ما درباره سیم‌کشی سیستم های پایه صحبت خواهیم کرد؛ یعنی سیستم هایی که به راننده اجازه می‌دهند کنترل شیشه های هر چهار پنجره را در دست داشته باشد و بتواند پنل کنترل بقیه درب ها را قفل کند.

سیستم پایه

در این سیستم، برق از طریق یک مدار 20 آمپری به درب راننده می‌رسد و پس از ورود به کنترل مرکزی، به طرف یک اتصال در سوییچ مرکزی تک‌تک درها می‌رود. دو اتصال که در طرفین اتصال برق قرار دارند، به کف خودرو و به موتور بالابر شیشه متصل هستند. همچنین جریان برق از طریق کلید قفل به طرف کلید بالابر درب ها هدایت می‌شود

مدار ساده یک شیشه برقی

وقتی راننده یکی از کلید ها را فشار می‌دهد، ارتباط یکی از آن دو اتصال جانبی با کف خودرو قطع می‌شود و به اتصال برق در مرکزی وصل می‌شود. این عمل برق مورد نیاز برای موتور شیشه بالابر را تأمین می‌کند. اگر راننده کلید را در جهت عکس فشار بدهد، برق در جهت مخالف وارد موتور بالابر می‌شود.

سیستم  های پیشرفته

در برخی خودروها، شیشه های برقی به شیوه‌ای کاملاً متفاوت کار می‌کنند. به جای اینکه برق موتور بالابر مستقیماً از داخل کلیدها بگذرد، کلیدها به یکی از واحد های الکتریکی خودرو متصل می‌شوند ( یک خودرو معمولی 25 واحد الکتریکی دارد). برخی خودرو ها علاوه بر یک واحد مرکزی به نام کنترل‌گر بدنه دارای یک واحد الکتریکی داخل درب راننده نیز هستندخودروهایی که کلیدهای کنترلی زیادی روی درب راننده دارند، به احتمال زیاد از ساختاری مانند این برخوردارند. در برخی خودروها، کلیدهای کنترل شیشه های بالابر، آیینه های برقی، قفل مرکزی و حتی صندلی های برقی هم روی درب راننده قرار گرفته‌اند. این امر مستلزم اتصال سیم های زیادی به درب خودرو است؛ ولی به جای این کار، واحد الکتریکی درب راننده بر همه کلیدها نظارت می‌کند. برای مثال، اگر راننده دکمه مربوط به شیشه پنجره خودش را فشار بدهد، واحد الکتریکی نصب شده داخل در، رله‌ای که برق موتور بالابر را تأمین می‌کند، می‌بندد. اگر راننده دکمهی تنظیم آیینه سمت شاگرد را فشار بدهد، واحد الکتریکی درب راننده بسته‌ای از اطلاعات به سوی مرکز ارتباطات خودرو ارسال می‌کند. بر اساس اطلاعات این بسته کنترل‌گر بدنه موتور یکی از شیشه ها را فعال می‌کند.

بالا و پایین رفتن اتوماتیک

معمولاً همه خودرو هایی که شیشه برقی دارند، دارای پایین‌آورنده اتوماتیک هستند. مدار نصب شده در این سیستم مدت زمانی که دکمه را پایین نگه می‌دارید را ارزیابی می‌کند. حتی اگر دکمه کمتر از نیم ثانیه هم فشار داده شود، شیشه تا زمانی که به سویچ محدود کننده برسد، پایین می‌رود. اگر دکمه را برای زمان بیشتری فشار بدهید، شیشه تا وقتی که دست‌تان را از روی دکمه برندارید، پایین می‌رود. شیشه بالابر های اتوماتیک رواج کمتری دارند. مشکل بالابر های اتوماتیک این است که اگر چیزی سر راه شیشه قرار بگیرد، به طور مثال، دست کودک، شیشه باید قبل از برخورد با آن متوقف بشود. یکی از روش هایی که خودروسازان برای کنترل نیروی شیشه مورد استفاده قرار می‌دهند، طراحی یک مدار است که سرعت موتور بالابر را ارزیابی می‌کند. اگر سرعت موتور کم بشود، مدار جریان برق ورودی به موتور را برعکس می‌کند و به این ترتیب شیشه به پایین برمی‌گردد.

کنترل شیشه پنجره از خارج

در تبلیغات تلویزیونی فولکس واگن دیده می‌شود که شیشه را می توان از طریق چرخاندن و نگه داشتن کلید در قفل درب راننده پایین آورد. این ابزار به وسیله واحد الکتریکی درب راننده کنترل می‌شود که کلید را در درون قفل ارزیابی می‌کند. اگر کلید بیش از زمان مشخصی چرخانده نگه داشته شود، واحد الکتریکی نصب شده روی درب راننده شیشه ها را پایین می‌آورد.

جریان برق آزاد

بعضی خودروها پس از خاموش شدن نیز به مدار شیشه ها برق‌رسانی می‌کنند که باعث می‌شود اگر فراموش کرده‌اید شیشه ها را بالا بکشید، مجبور نشوید دوباره سوییچ را در جای خود قرار دهید. مدار شیشه ها دارای رله‌ای است که برق مورد نیاز را تأمین می‌کند. در بعضی خودروها، کنترل‌گر بدنه، رله را برای حدود چند دقیقه بسته نگه می‌دارد. در سایر خودروها، این رله تا زمانی که یکی از درها باز شود، بسته باقی می‌ماند