مشاهده خبر

موضوع: افریدگارا او را به تو میسپارم تاریخ ثبت: ۱۳۹۲/۱۱/۴ مشاهده: 2713 بار

سکوت من هیچگاه

نشانه رضایتم نبود.

من اگر راضی باشم

با شادی می خندم.

سکوت نمی کنم...

بغض بزرگترین نوع اعتراض در برابر آدم هاست 

اگر بشکنه دیگه اعتراض نیست  

التماسه...!!

افریدگارا او را به تو میسپارم