هیئت اسکیت تهران شمال غرب

 

 به نام افریدگار

سلام

این وب سایت در خصوص رشته های زیر فعالیت دارد 

اسکیت فدراسیون اسکیت اسکیت هاکی اسکیت سرعت  اسکیت اگرسیواسکیت نمایشی

فدراسیون اسکی واسنوبرد-پاتیناز-امادگی جسمانی و ایروبیک- دوچرخه سواری-کوه نوردی-پرواز-اتومبیلرانی وموتورسواری 

 

 هيات اسکيت تهران بزرگ

 

 

فروش چوب اسکی-بوت-اسکی-کاپشن-کلاه-دستکش-عینک اسکی- سایر-لوازم اسکی-الپاین و اسنوبرد و فروش اسکیت اموزشی –اسکیت نمایشی-اسکیت سرعت

موضوع سایت:( اسکیت فدراسیون اسکیت اسکیت هاکی اسکیت سرعت  اسکیت اگرسیواسکیت نمایشی اسکی واسنوبردپاتینازامادگی جسمانی و ایروبیک دوچرخه سواری کوهنوردی پروازاتومبیلرانی وموتورسواری ) مدیریت:مرادی09121507825

 

 

اموزش اسکیت به صورت اکادمیک از پایه تا قهرمانی توسط مدرس و مربی رسمی فدراسیون اسکیت

 

اموزش+ اسکیت+ به+ صورت+ اکادمیک+ از+ پایه+ تا+ قهرمانی+ توسط مدرس+ و+ مربی+ رسمی+ فدراسیون+ اسکیت+و مربی بین المللی اسکیت

 

اموزش-اسکیت-به-صورت-اکادمیک-از-پایه-تا-قهرمانی-توسط-مدرس- مربی رسمی-فدراسیون اسکیت اسکیت هاکی-اسکیت سرعت-اسکیت اگرسیو-اسکیت نمایشی-اسکی واسنوبرد-پاتیناز-امادگی جسمانی و ایروبیک دوچرخه سواری-کوهنوردی-پرواز-اتومبیلرانی وموتورسواری

 

اموزش اسکیت درفدراسیون اسکیت-هییت اسکیت-باشگاه اسکیت-اکادمی اسکیت-مدرسه اسکیت-کانون اسکیت-سالن اسکیت-زمین اسکیت

 

اموزش اسکیت درفدراسیون اسکیت هییت اسکیت باشگاه اسکیت اکادمی اسکیت مدرسه اسکیت کانون اسکیت سالن اسکیت زمین اسکیت

 

 

 

 

 

 

 
هیئت اسکیت تهران شمال غرب
هیئت اسکیت استان تهران بزرگ
 از تمام مربیان و داوران دعوت به همکاری مینماید

 

برنامه مسابقات اسکیت تهران

امروز جمعه هفتم آبان ماه دور دوم مسابقات لیگ اسکیت سرعت پسران در شیان برگزار گردید . داوری این مسابقات را خانمها حاجی محمدی و خزایی . آقایان امیدعلی ، قاسمی ، بهلولی و مرادی بر عهده داشتند .

نتایج مسابقات :

ماده 200 متر

گروه سنی اول : (ثانیه)

محمد متین گودرزی 360/33

محمد عطا غفاری 246/31 سوم

نیما مرادی 103/37

علی محبی 825/38

یاسین اشرف 753/28 دوم

علی زاهدی 946/27 1ول

مهیار اصغری 756/31

گروه سنی دوم : (ثانیه)

علیرضا جمالی 803/24 دوم

کسری آقا محمدی 910/25

بنیامین احمدیان 000/33

محمد مهدی رضوان 923/28

آرش ربیعی 223/25 سوم

کیارش شاه محمدی 513/23 اول

مسیح استکی 790/26

ماده 300 متر

گروه سنی اول : (ثانیه)

علی زاهدی 653/40 اول

مهرشاد یوسف 010/44 دوم

علی محبی 760/52

مهیار اصغری 406/46 سوم

محمد متین گودرزی 123/49

محمد عطا غفاری 203/47

نیما مرادی 576/52

گروه سنی دوم :

مسیح استکی 333/40

امیر علی بحرانی 510/38

علیرضا جمالی 046/36 دوم

آرش ربیعی 356/36 سوم

کیارش شاه محمدی 416/33 اول

بنیامین احمدیان

گروه سنی سوم : (ثانیه)

سینا نعمت اللهی 846/34

عرفان قاسمپور 843/33 سوم

آریان امانی 453/31 اول

کسری عسگری 573/32 دوم

گروه سنی چهارم : (ثانیه)

سینا منصور بخت 570/31

عرشیا بانکیان 480/30 سوم

کیارش کاوه 323/28 اول

امیر حسین ابراهیمی 490/31

پویا شاه دایی 993/33

دانیال باقری 996/29 دوم

پرهام علیزاده 520/33

محمد رضا محمدی 743/30

حمید رضا دلیر 600/33

یوسف حجتی 826/31

ماده 500 متر

گروه سنی دوم : (ثانیه)

امیر علی بهرانی 64/57 چهارم

علیرضا جمالی 34/57 سوم

آرش ربیعی 31/57 دوم

کیارش شاه محمدی 10/56 اول

گروه سنی سوم : (ثانیه)

آریان امانی 21/52 اول

یاسین طباطبایی 80/53 سوم

سینا نعمت اللهی 29/56 پنجم

کسری عسگری 90/52 دوم

ایمان اسفندیار  پور 90/54 چهارم

گروه سنی چهارم : (ثانیه)

کیارش کاوه 86/46 اول

علی مساح 10/48 دوم

امیر حسین ابراهیمی 96/53 پنجم

پویا شاه دایی 27/57 ششم

مهدی موسوی 90/52 چهارم

رامین قاسمی 36/50 سوم

هژیر رحیمی 15/52 دوم

عرشیا بانکیان 75/51 اول

محمد رضا محمدی 92/52 سوم

حمید رضا دلیر 43/53 چهارم

حسین بیگدلو ششم

پرهام علیزاده 83/56 پنجم

Final 500 متر : (ثانیه)

کیارش کاوه 35/46 اول

علی مساح 52/47 دوم

ارشیا بانکیان 60/50 سوم

هژیر رحیمی 15/52 چهارم

ماده 1000 متر

گروه سنی سوم : (دقیقه)

سینا نعمت اللهی انصراف

کسری عسگری 81/51/1 اول

ایمان اسفندیار پور 39/58/1 چهارم

عرفان قاسم پور 35/52/1 دوم

یاسین طباطبایی 27/57/1 سوم

گروه سنی چهارم : (دقیقه)

محمدرضا محمدی انصراف

سینا منصور بخت حذف

امیر حسین زارعی 62/52/1 پنجم

علی کاظمی 52/40/1 اول

یوسف حجتی 40/47/1 سوم

امیر حسین ابراهیمی 02/48/1 چهارم

مهدی موسوی 99/53/1 ششم

دانیال باقری 31/41/1 دوم

ماده 5000 متر

گروه سنی چهارم : (دقیقه)

مهدی موسوی انصراف

دانیال باقری 74/31/9 چهارم

هژیر رحیمی 87/22/9 سوم

علی حیدری 17/20/9 دوم

علی کاظمی 66/19/9 اول

.300 متر امدادی

گروه سنی چهارم : (دقیقه)

علی مساح

علی حیدری

یوسف حجتی

امیر حسین ابراهیمی

مهدی موسوی

دانیال باقری

سینا منصور بخش

هژیر رحیمی

ارشیا بانکیان

تیم امید شرق (دوم) 55/1/5

تیم دیهیم فروهر شیان (اول) 15/1/5

تیم دیهیم فروهر شیان  (سوم) 52/21/5

 

امروز جمعه 30 مهر 1389 مسابقات لیگ سرعت دختران تهران در شیان برگزار گردید.

داوری مسابقه را خانم ها حاجی محمدی شمس خزایی و آقایان بهلولی و مرادی برعهده داشتند .

ماده ی 200 متر

گروه سنی اول :

سانیا عارف 116/27 ثانیه دوم

مائده مرجانی 263/28 ثانیه سوم

آیدا عشق دوست 403/25 ثانیه اول

نیلوفر حسینی 960/28 ثانیه

ساغر حیدری 530/30 ثانیه

مهدیه شهسواری 800/35 ثانیه

گروه سنی دوم :

فاطمه قزل گچی 603/24 ثانیه اول

درسا مرادی 455/26 ثانیه دوم

مهدیه محمدی 170/27 ثانیه سوم

آتنا دارابی 276/27 ثانیه

.......................................................................................................................................................................

ماده ی 300 متر

گروه سنی اول :

سانیا عارف 226/39 ثانیه سوم

آیدا عشق دوست 866/36 ثانیه اول

زهرا حاج ملا حسینی 960/42 ثانیه

ساغر حیدری 500/44 ثانیه

مهدیه شهسواری 533/54 ثانیه

آتنا دارابی 910/38 ثانیه دوم

گروه سنی دوم :

فاطمه قزل گچی 133/36 ثانیه دوم

کیمیا کلهری 350/37 ثانیه سوم

غزاله آذری مهر 690/35 ثانیه اول

گروه سنی سوم :

مهدیس یوسف 306/35 ثانیه سوم

ستایش دودانگه 740/34 ثانیه دوم

محیا دست پاک 340/33 ثانیه اول

هانیه نوری زاده 603/39 ثانیه

مهرنوش گرکانی 963/42 ثانیه

گروه سنی چهارم :

فاطمه شازده احمدی 973/29 ثانیه اول

یکتا محسنی 370/30 ثانیه دوم

شبنم عرب 819/31 ثانیه سوم

زهرا خرامان 683/35 ثانیه

.......................................................................................................................................................................

ماده ی 500 متر

گروه سنی دوم :

فاطمه قزل گچی 11/58 ثانیه اول

غزاله آذری مهری 11/58 ثانیه اول

درسا مرادی 80/04/1 دقیقه سوم

گروه سنی سوم :

مهدیس یوسف 87/57 ثانیه دوم

ستایش دودانگه 59/58 ثانیه سوم

نیلوفر امامی 51/53 ثانیه اول

هانیه نوری زاده 79/03/1 دقیقه

گروه سنی چهارم :

یکتا محسنی 35/49 ثانیه اول

نیوشا وزیری 97 /57 ثانیه

مریم مراوده 55/49 ثانیه دوم

سارا رستمی 79/52 ثانیه سوم

....................................................................................................................................................................... ماده ی 1000 متر

گروه سنی سوم :

نیلوفر امامی 45/06/2 دقیقه اول

محیا دست پاک 76/06/2 دقیقه دوم

مهدیس یوسف 25/07/2 دقیقه سوم

ستایش دو دانگه 85/09/2 دقیقه

گروه سنی چهارم :

شقایق امامی 41/15/2 دقیقه سوم

مریم مراوده 98/13/2 دقیقه دوم

فاطمه شازده احمدی 35/12/2 دقیقه اول

.......................................................................................................................................................................

ماده ی 5000 متر

نگار خرم 75/03/10 دقیقه سوم

رامینا چهره ساز 23/24/10 دقیقه

فاطمه شازده احمدی 60/58/9 دقیقه دوم

یکتا محسنی 31/58/9  دقیقه اول

....................................................................................................................................................................... ماده ی امدادی

تیم city run 47/4  برنده

تیم دیهیم فروهر حذف

روز جمعه 30

مسابقات لیگ رختران تهران در شیان

09121507825

 

 

 

مسابقات Free Style و Speed Slalom جمعه  23 مهرماه 1389

در پیست اسکیت فدک واقع در شهرک غرب برگزار گردید .

 

اسامی بازیکنان و نتایج این دو رشته به شرح ذیل می باشد.

 

فربد  متوسل                                                                بهداد صادقی                                                               علیرضا  میر جعفری

پدرام  وکیلی                                                               هومن  علی زاده                                                           سارا کیا زاده

حمید رضا لک                                                             صدرا  بهمنیان                                                              انسیه  متوسلی

علی معصومی                                                              مصطفی منصف                                                           علی  معصومی

حمید رضا سجادی                                        بهرنگ  شمس                                                             محسن جعفری

حسین بتال زاده                                                            محمد بخشیان                                                               مهیار رحیلی

مهیار رحیمی                                                               رسول نظارت زاده                                                        پرهام علوی

رضا کارخانه                                                               بهنام شمس آبادی                                                         یاسمن سالم

محسن جعفری                                                             محمد علی  داودی                                        کیمیا دولو

میثم منصف                                                                مصطفی داودی                                                            فریبا مطهری

محمد حسین منصف                                     بردیا فخر آبادی                                                           آتنا محبوب

رضا میر جعفری                                                           رضا سجادی                                                                نازنین فکری

محمد امیدواری                                                            هدی اسایی                                                 الهه ربیعی

اسد افضلی                                                  زهرا مسلمی                                                 آزیتا نبوی

سارا شاکر                                                   مجتبی  بهرام نژاد                                                          اسدالله فاضلی

محمد رسولیان                                                             محمد دژالو                                                 محمدمهدی منصف

فاطمه پایدار                                                                صادق کاظمی                                                              مهسا حلیمی

نسیبه محمد زاده

 

نفرات  اول  تا سوم Speed Slalom :

آقایان :  محمد  حسین  منصف ،  محمد امیدواری  پور ، رسول  نظارتی

خانم ها  :  مهسا  رحیمی ، فاطمه پایدار ،  یاسمن  سالم

 

نفرات  اول  تا سوم Free Style :

خانم ها  :  زهرا مسلمی ، مهسا  رحیمی ،  آتنا محجوب

 

 

نوجوانان 1000 متر

نام و نام خانوادگی

زمانها

میانگین

داور 1

داور 2

داور 3

علی کاظمی

 

 

 

1/49/50

سینا افشین

 

 

 

1/55/16

مهیار نیک  پور

 

 

 

1/52/13

پویا شاه دایی

 

 

 

2/04/88

ارشیا بانکیان

 

 

 

1/51/50

هزیر رحیمی

 

 

 

1/55/94

امیر حسین ابراهیمی

 

 

 

1/50/60

دانیال باقری

 

 

 

1/46/10

پرهام علیزاده

 

 

 

1/52/40

آرمین انصاری

 

 

 

1/58/84

 

 

 

 

 

علی کاظمی

 

 

 

1/48/98

مهیار نیک  پور

 

 

 

1/56/74

ارشیا بانکیان

 

 

 

1/51/75

امیر حسین ابراهیمی

 

 

 

1/53/79

دانیال باقری

 

 

 

حذف

پرهام علیزاده

 

 

 

2/00/50

 

 

 

 

بزرگسالان 300 متر

نام و نام خانوادگی

زمانها

میانگین

داور 1

داور 2

داور 3

عماد مجیدی نزاد

31/34

31/0

31/45

31/276

سعید حاج محمدی

27/35

27/48

27/28

27/370

امین مؤذب نیا

27/64

27/79

27/74

27/723

علی خورشیدی

27/94

28/16

27/98

28/026

وحید جعفری زاده

26/86

26/96

26/88

26/900

علی امینی

31/39

31/87

31/50

31/58

 

نوجوانان 300 متر

نام و نام خانوادگی

زمانها

میانگین

داور 1

داور 2

داور 3

محمد  شعبان زاده

37/74

38/55

37/84

37/876

سینا افشین

32/88

32/93

32/98

32/93

مهیار نیک  پور

33/29

33/68

33/58

33/516

حمید خان شدی

34/40

34/68

34/58

34/553

ارشیا بانکیان

30/70

31/0

30/80

30/836

هزیر رحیمی

31/97

31/90

31/98

31/950

امیر حسین ابراهیمی

31/63

31/73

31/80

31/720

پویا شاه دائی

34/73

34/63

34/68

34/680

پرهام علیزاده

33/14

33/24

33/20

33/193

آرمین انصاری

32/56

31/96

31/91

31/935

مهدی موسوی

31/93

32/0

31/97

31/956

 

جوانان 1000 متر

نام و نام خانوادگی

زمانها

میانگین

داور 1

داور 2

داور 3

عماد مجیدی نزاد

 

 

 

1/54/44

بزرگسالان 1000 متر

نام و نام خانوادگی

زمانها

میانگین

داور 1

داور 2

داور 3

وحید جعفری زاده

 

 

 

1/45/13

سعید حاجی محمدی

 

 

 

1/42/70

امین موذب نیا

 

 

 

1/42/35

علی خورشیدی

 

 

 

1/50/25

 

بزرگسالان 300 متر

نام و نام خانوادگی

زمانها

 

 

میانگین

داور 1

داور 2

داور 3

امین موذب  نیا

27/71

27/88

27/71

27/766

سعید حاجی محمدی

27/81

27/38

27/48

27/556

وحید جعفری زاده

27/57

27/61

27/59

27/590

علی خورشیدی

28/34

28/80

28/54

28/560

 

1000 متر نوجوانان

نام و نام خانوادگی

زمانها

میانگین

داور 1

داور 2

داور 3

محمد گمار

 

 

 

9/04/881

علی کاظمی

 

 

 

9/04/884

بهنام شیر نراد

 

 

 

9/04/910

مهدی موسوی

 

 

 

10/31/47

روز جمعه 23 مهر

مسابقه فری استایل درفدک شهرک غرب پیست اسکیت

ساعت 9 صبح

روز جمعه 23/7/89 مسابقات انتخابی بسران در شیان برگزار میشود.
متولدین 74و75و76 نوجوانان
متولدین 72و73 نوجوانان
متولدین 71 به بعد نیز در گروه بزرگسالان
 
 
جمعه 30 مهر ماه ساعت 16
جشنواره نمایشی اسکیت
میدان بهمن-فرهنگسرای بهمن-مجموعه ورزشی فدک
 
مسابقات اسکیت سرعت انتخابی دختران تهران بزرگ روز جمعه 16/7/89 در پیست اسکیت شیان برگزار گردید.
.داوران این مسابقه خانم ها فاطمه خزاتی مینا حاجی محمدی تابان داودی مژان یکرنگیان مونا شمس و سایر عوامل دست اندرکاران و کمیته برگزاری مسابقات تهران حضور داشتند.
این مسابقات در رده سنی نوجوانان جوانان و بزرگ سالان برگزار شد اسامی و تایم بازیکنان نوجونان جوانان و بزرگسالان دفتر به شرح زیر می باشد.
نوجوانان: 74 و 75 و 76
رامینا چهره ساز 300 متر 1000 متر 14/07/2 دقیقه
شبنم عرب 300 متر 113/31 ثانیه 1000 متر 55/07/2 دقیقه
فاطمه شازده احمدی 300 متر 373/30 ثانیه 1000 متر 66/06/2 دقیقه
یکتا محسنی 300 متر 353/30 ثانیه 1000 متر 27/06/2 دقیقه
فائزه ساسانی 300 متر 453/33 ثانیه 1000 متر 38/10/2 دقیقه
پردیس رئوف300 متر 143/48 ثانیه 1000 متر 03/49/2 دقیقه
 
جوانان 73 و 72 بزرگسالان 71-70-69 . . . .
بیتا نصرتی 300 متر 763/38 ثانیه 1000 متر 55/07/2 دقیقه
یاسمن لباف 300 متر 431/35 ثانیه 1000 متر 22/56/1 دقیقه
یاسمن نجاتی 300 متر 826/32 ثانیه 1000 متر 00/54/1 دقیقه
سمیه فرخ نژاد 300 متر 491/32 ثانیه 1000 متر 178/53/1 دقیقه
مهتاب اسلامی 300 متر - ثانیه 1000 متر 66/53/1 دقیقه
 
گرد آورنده : مهدی مرادی – دبیر کمیته لیگ مسابقات تهران
پنج شنبه 15/7/89
برگزاری مسابقات فری استایل تهران روز پنجشنبه در توچال برگزار گردید.
در دو گروه بانوان و آقایان نفرات زیر شرکت نمودند :
نام بازیکنان :
کیمیا دولو
امیر حسین قطبی
فربد متوسل
بهنام آیدیا
نازگل زاهدی
سوگند عشایری
علی پور شجاع خواه
پدرام رنجبر وکیلی
مژان یکرنگیان
محمد رضا قازلی
در شرکت کنندگان فوق خانم مژان یکرنگیان نیز دیده می شدند که از اعضای تیم ملی اسکیت سرعت بوده و به صورت چشمگیر خود را نشان داد .
 
از سایر بازیکنان سرعت که تا کنون عضو تیم ملی و نفرات برتر سرعت کشور بوده اند می توان به خانم پردیس اسماعیلی اشاره نمود که به رغم هیچ دلیلی نیز از اسکیت کناره گیری نموده است.
 
 
 
نتایج مسابقه:
نفرات اول تا سوم:
سوگند عشایری
نازگل زاهدی
کیمیا دولو
و
محمد رضا قازلی
بهنام آیدیا
پدرام رنجبر وکیلی